Napisali, pokonali i uzyskali.

Home » Szkoła » Aktualności » Napisali, pokonali i uzyskali.
 07.06.2019

Takimi czasownikami można określić etapy uzyskania karty rowerowej przez uczniów klas czwartych. 
I- szy etap egzaminu polegał na napisaniu testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Uczniowie, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów, przeszli do części praktycznej. 

Obserwatorami i egzaminatorem wraz ze mną byli policjanci z Komisariatu Policji w Dębnie, którym dziękuję za współpracę. Wszyscy uczniowie zdali tą część egzaminu, co pozwoli na wydanie im kart rowerowych na zakończenie roku szkolnego.

Wierzbicka Anna

up