Nietypowa lekcja

Home » Szkoła » Klasy 1 - 3 » Nietypowa lekcja
 27.09.2018

Dzisiaj tj. 24.09.br. uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawczyniami mimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych wybrali się na spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej. 

Celem spotkania była realizacja zadnia jakim było pokazanie jak bezpiecznie pokonywać drogę z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Dzieci w sposób praktyczny zaprezentowały swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze. Wykazały się znajomością przepisów ruchu drogowego, przechodziły przez pasy, stosując poznane zasady przechodzenia przez jezdnię.

Dzieci otrzymały odblaski, by być bardziej widocznymi na drodze oraz kamizelki odblaskowe. Uczniowie choć zmarznięci do klasy wrócili zadowoleni, deklamując poznane wiersze o ruchu drogowym.

Wychowawczynie klas pierwszych

up