We wrześniu świetlica tętniła życiem

Home » Szkoła » Świetlica » We wrześniu świetlica tętniła…
 27.09.2018

Świetlica to bardzo ważne miejsce w szkole- tu można bezpiecznie spędzić czas, odrobić lekcje, aktywnie  i twórczo działać w Klubie Kreatywnego Ucznia,  uczyć się od siebie wzajemnie lub skorzystać z pomocy nauczyciela przy odrabianiu zadania domowego.

We wrześniu w świetlicy na pierwszym miejscu postawiliśmy utworzenie grup pomocy koleżeńskiej, poznanie się z uczniami, którzy uczestniczą w stałych zajęciach świetlicowych, przygotowanie Dnia Chłopca  oraz uczestnictwo w Dniu Kropki. W tym celu  wykonaliśmy gazetkę tematyczną, udekorowaliśmy świetlicę, wyeksponowaliśmy prace uczniów, przeprowadziliśmy rozgrywki stolikowe.

Uczyliśmy się współpracy w grupie, otwartości na drugiego człowieka, odwagi w wypowiadaniu swoich opinii, tolerancji i akceptacji.

Korzystaliśmy w sposób mądry i bezpieczny z internetu. Poznawaliśmy darmowe aplikacje, dzięki którym przygotowywaliśmy kolorowe chmury wyrazowe na określony temat.

Przyświecało nam motto: "Twój uśmiech- to Twoje logo".

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do aktywnego udziału w zajęciach świetlicowych. Z nami nie będziecie się nudzić!

Nauczyciele świetlicy

up