Jak wykorzystuję padlet w pracy z uczniami?

Home » Programy edukacyjne » Aktywna tablica » Jak wykorzystuję padlet w…
 21.03.2018

Padlet to bardzo proste narzędzie internetowe, przydatne na lekcjach każdego przedmiotu.

Jak korzystam z wirtualnej tablicy?

  • Gromadzę prace uczniów wykonane w czasie lekcji lub prace domowe.
  • Przygotowuję padlet z zadaniami dla uczniów.
  • Przygotowuję zadania wprowadzające do lekcji, w których uczniowie będą na bieżąco wpisywali odpowiedzi.
  • Tworzę przestrzeń do gromadzenia materiałów do pracy w grupach lub metodą projektu.
  • Gromadzę ciekawe cytaty/filmy/zdjęcia/strony do zajęć.
  • Tworzę tablicę tematyczną ze zgromadzonymi materiałami wokół jednego zagadnienia dla uczniów, np. chcących poszerzyć swoją wiedzę lub jako element odwróconej klasy.
  • Zestawiam refleksje i wrażenia po zorganizowanej akcji/ debacie/ lekcji.
  • Tworzę afisz z linkami do prac uczniowskich, np. do projektu.
  • Polecam książki, filmy do wykorzystania online. T
  • worzę przestrzeń dla projektów eTwinning- wspólny zbiór pomysłów, wypracowanych działań, zestaw słownictwa.

Cdn.

 

Zachęcam Was do tworzenia nowych ciekawych i zabawnych sytuacji, które zburzą rutynę w klasie i w Waszej pracy.

Wioletta Rafałowicz

up